ЗА МЕНЕ

Колумнист во весниците Скопско Ехо и Македонско ехо и во порталите www.skopskoeho.mk и www.plusinfo.mk

ИМПРЕСУМ

01.01.1975 година, Кавадарци

Завршено образование:

  • Факултет по новинарство, Правен факултет при Универзитет СВ Кирил и Методиј
  • Магистер по комуниколошки науки, Правен факултет при Универзитет СВ Кирил и Методиј

Професионален ангажман:

  • Од 2011 – директор на Тотал ТВ Македонија
  • Од 2004 до 2010 година – директор на КМХ Група за Македонија
  • Од 1999 до 2003 година – главен уредник весникот Нова Македонија, генерален директор на НИП Нова Македонија, член на Управен Одбор на Македонската радио телевизија
  • 1995 – 1999 година – новинар/уредник во весниците Фокус, Денес и Македонија Денес

Останати ангажмани:

  • Основач и претседател на Хокејарска федерација на Македонија од 2001 година до денес
  • Член на УО на Републичкиот Совет за безбедност во сообраќајот
  • Член на УО на Стопанска комора на Македонија за Информатика, комуникации и технологија

Познавање на англиски и руски јазик